از تاریخ 5مهر 93 تمامی طراحی ها با هزینه خواهد بود

چند نکته:

*لطفا دوستان نوع طرحی که میخوان رو مشخص کنن(پوسترA4,A3)-(بنر با ذکر دقیق ابعاد)